Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

πάρε τέχνη

Ενα ακόμη μικρό επίτευγμα, μεγάλο όμως σε καλλιτεχνική αξία.

satan is out of control....το τελευταίο μου έργο, 'nicht genug' το έγραψα στο λεωφορείο της φάμπρικας but it's not a road movie!

nicht genug

I sometimes wonder
how much art can my body take
in how many skies can my soul fly to
aber das ist nicht genug

and some other times
I don't wonder at all,
just keep pressing the hole
and I don't mind at all
nor about art neither about skies
nor for my body neither for my soul
aber das ist nicht genug

being limp
das ist genug
being punished
das ist genug


can't wake me up

into this forest
into her poising lips
for majestic moments of dying dreams
oh where have I been
where shall I look up to
what dream can lead you
take me to this
take me from this
we want to meet you
once more pagan
break this dream
cross your fingers
but i can't hide from this

(title inspired by erika)

wordless

my words will never become a book
never take part in fears
my words have power derived from the damned
from all those chosen ones

all it took was just a nothing promised look
and my words become my sacred book
besieged in slate
and all my words revere my hate

talk to me about my words
do they fall in disguise
or do they stand crying in torpid

angel's skypath

we pay for the sun that burns you
we share all our darkness deformed
i
n moments of hopeless dwelling
your brothels remind us our lost

erupted shamefaced from dawn
some angels swagger their holy
their holy is tarnished by god

just a shivering candle and a fallen rose
mark the angel's skypath

imperilled and deprived
that snake has three heads
recollect your spirit and strike it like hell

and there is somehing in that eyes
not divine nor blazing
in selfdestructive mirrors
can only these eyes stare


επιτρέπεται πλήρης ή αποσμασματική αναπαραγωγή
full or partial reproduction is allowed without permission - use/alter/inspire